Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αθήνα, 9/2/2017

Με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη συναντήθηκε χθες, 8/2/2017 η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές (ΟΕΑΑ). Στη συνάντηση συζητήθηκαν σε βάθος οι προτάσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας, με αφορμή τη λειτουργία της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, που συστάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές, με την αναμόρφωση του ν. 3051/2002 ως εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος και την αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και για τις νομοθετικά συσταθείσες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι για την επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, το καθοριστικότερο σημείο, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες συνθήκες της κρίσης, είναι η ενίσχυση:

α. του προσωπικού των Αρχών

β. της Ανεξαρτησίας των Μελών των Αρχών και 

γ. της Θεσμικής Λογοδοσίας των Αρχών  

Δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί είναι αλληλένδετοι, είναι επιβεβλημένο η νομοθετική πρωτοβουλία να στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση όλων, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες.

Συναντήσεις με Προέδρους Αρχών

Αθήνα, 2/2/2017

Κύκλο συναντήσεων με τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά για τις προτάσεις της σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ανεξάρτητες Αρχές και να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις Αρχές. Οι προτάσεις αυτές της Ομοσπονδίας έχουν υποβληθεί στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον σκοπό αυτό.

Κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε διαδοχικά με:

α) τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κ. Νικόλαο Μπουλαξή,

β) τον  Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κ. Ιωάννη Καραβοκύρη και τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Διονύσιο Λασκαράτο

γ) τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο,

δ) τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χρήστο Ζαμπίρα και τον Αντιπρόεδρο της ΑΔΑΕ κ. Μιχαήλ Σακκά και

ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο. 

Ο κύκλος των συναντήσεων που θα επιδιώξει να έχει η Ομοσπονδία με τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών θα συνεχιστεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Προτάσεις Ομοσπονδίας προς τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Αθήνα, 22/12/2016

Επιστολή με τις απόψεις και τις προτάσεις της σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ανεξάρτητες Αρχές απέστειλε η Ομοσπονδία στις 21/12/2016 στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο και τα Μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον σκοπό αυτό. Όπως αναφέρει στην επιστολή της, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι για την επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών, το καθοριστικότερο σημείο, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες συνθήκες της κρίσης, είναι η ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης:

α. του προσωπικού των Αρχών

β. της Ανεξαρτησίας των Μελών των Αρχών και

γ. της Θεσμικής Λογοδοσίας των Αρχών.

Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας και ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο η νομοθετική πρωτοβουλία να στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων προκειμένου να εξασφαλιστεί το όφελος για την Ελληνική κοινωνία και τους πολίτες.

 

 

Απόψεις Ομοσπονδίας για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Αθήνα 7/12/2016

Τις απόψεις της επί του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» παρουσίασε  η Ομοσπονδία στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Η Ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Δημήτρη Γάκη, συμμετείχε στην ακρόαση των φορέων που η Επιτροπή πραγματοποίησε στις 23/11/2016, ώρα 10:00,  κατά τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του εν λόγω σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Ομοσπονδία εξέφρασε τη συμφωνία της με την εισαγωγή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σε εθελοντική βάση καθώς θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση και ορθολογικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις Ανεξάρτητες Αρχές και θα προωθήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζομένων. Παράλληλα, υπέβαλε προτάσεις για τροποποιήσεις στις διατάξεις του νομοσχεδίου που θα φέρουν βελτιώσεις στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Τις προτάσεις αυτές η Ομοσπονδία είχε υποβάλλει και με επιστολές της στις 22/11/2016 στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Όλγα Γεροβασίλη, στον Πρόεδρο της  Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής κ. Αντώνη Συρίγο και στους Εισηγητές του νομοσχεδίου κα. Μαρία Θελερίτη και κ. Γεώργιο Γεωργαντά.

Το video από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#ddf80753-7ebf-4386-8a58-a6c800ae41e5 (βλπ ιδίως το 116ο και το 199ο λεπτό).

 

Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2016

Το ΔΣ της ΟΕΑΑ αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8/12/2016.

Η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016. H Απεργιακή Συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως.

Στη σχετική Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ (http://adedy.gr/24wrhapergia/) αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

"… Το ΔΝΤ και η ΕΕ εκτιμούν ότι δήθεν το Δημόσιο έμεινε αλώβητο στην κρίση, σε αντίθεση με τα πλήγματα που υπέστησαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. … Με εργαλείο την αξιολόγηση μεθοδεύουν απολύσεις, τη μισθολογική καθήλωση αλλά και νέες μειώσεις, ενεργοποιώντας και τον περίφημο δημοσιονομικό «κόφτη». Το καθεστώς της αδιοριστίας παγιώνεται και στη θέση της σταθερής και μόνιμης εργασίας μπαίνει κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης.

Η φοροληστεία δεν έχει τελειωμό αφού ανάμεσα στα άλλα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μειώσει ακόμα περισσότερο το αφορολόγητο όριο στα 5000 ευρώ.

Η κυβέρνηση σε συμφωνία με το κουαρτέτο ετοιμάζεται να νομοθετήσει τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. ....

Η ΑΠΕΡΓΙΑ της 8ης Δεκέμβρη πρέπει να αποτελέσει βήμα στην αναγκαία αγωνιστική πανεργατική κλιμάκωση ως απάντηση στη νέα αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σε κοινό αγωνιστικό βηματισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τους άνεργους και τα πληττόμενα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να συμβιβαστούν με την πολιτική των μνημονίων, παλιών και νέων."

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών

 

Η Γενική Γραμματέας                        Ο Πρόεδρος

 

               Γρηγορίου Μαρία                       Λιναρδάτος Διονύσιος

 

Περισσότερα Άρθρα...