28/6/2018: Συγκρότηση ΔΣ Ομοσπονδίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Ιουνίου 2018, κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Ιουνίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος                                                     :           Λιναρδάτος Διονύσιος (Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ)

Αντιπρόεδρος                                               :           Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ)

Γενική Γραμματέας                                       :           Γρηγορίου Μαρία (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ)

Ταμίας                                                           :           Καπίρης Κωνσταντίνος (Σύλλογος Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ)

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας               :           Αντωνοπούλου Φωτεινή (Σύλλογος Εργαζομένων ΡΑΕ)

Έφορος Εσόδων                                           :           Γαβριελάτος Κωνσταντίνος (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΔΑΕ)

Ειδικός Γραμματέας Οργάνωσης                  :           Καφίρης Κωνσταντίνος (Σύλλογος Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ)

Ειδικός Γραμματέας Τύπου

και Δημοσίων Σχέσεων                                  :           Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος (Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ)

Ειδικός Γραμματέας Σχέσεων

με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις                  :           Καρδάμης Χαρίδημος (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ) 

Αποτελέσματα Εκλογών 21ης Ιουνίου 2018

Οι ψήφοι των συνδυασμών και των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κατά τις εκλογές της 21ης Ιουνίου 2018 έχουν ως εξής: 

1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΕΠ  : Έλαβε ψήφους …24…….. 

Υποψήφιοι για το ΔΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …23……

ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε ψήφους: …23……

ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ έλαβε ψήφους: …18……

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ έλαβε ψήφους: …4……

Υποψήφιοι για Ελεγκτική Επιτροπή 

ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …12……

ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ έλαβε ψήφους: …11……

ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έλαβε ψήφους: …16…… 

2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΔΑΕ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ έλαβε ψήφους: …16……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …7……

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …12……

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε ψήφους: …6……

ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έλαβε ψήφους: …5……

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …14……

ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …1……

ΣΟΛΟΜΩΝ ΛΟΥΣΗ  έλαβε ψήφους: …9……

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …3……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …9…… 

3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΑΕ-ΕΣΡ έλαβε ψήφους: …9……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ έλαβε ψήφους: …9……

ΒΟΥΡΟΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ έλαβε ψήφους: …5……

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …3……

ΜΠΙΛΙΑΡΔΗ ΡΟΔΟΠΗ έλαβε ψήφους: …7……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ έλαβε ψήφους: …7…… 

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έλαβε ψήφους: …8……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …5……

ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ έλαβε ψήφους: …7……

ΚΑΦΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …8……

ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ έλαβε ψήφους: …4……

ΣΧΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έλαβε ψήφους: …3……

ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …6……

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ έλαβε ψήφους: …7……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …7……

ΚΡΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …2……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …6…… 

6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΔΠΧ έλαβε ψήφους: …7……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …4……

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …7……

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …2……

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ – ΙΩΣΗΦΙΝΑ έλαβε ψήφους: …7……

 

Οι έδρες που καταλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κάθε συνδυασμός έχει ως εξής: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΕΠ  : έδρες …3…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΔΑΕ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …2…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΑΕ-ΕΣΡ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΔΠΧ: έδρες …1…

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι ακόλουθοι συνάδελφοι : 

1.   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

2.   ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

3.   ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

4.   ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

5.   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

7.   ΚΑΦΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8.   ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

9.   ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

Παρατήρηση: Ανάμεσα στους υποψηφίους Γιαννικόπουλο Κωνσταντίνο και Τσακιρίδου Ευμορφία-Ιωσηφίνα που ισοψήφισαν, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με βάση την οποία αναδείχθηκε τακτικό μέλος του ΔΣ ο κύριος Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος.

  

Οι έδρες που καταλαμβάνει στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κάθε Συνδυασμός έχει ως εξής: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΕΠ  : έδρες …2…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΔΑΕ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΑΕ-ΕΣΡ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …1…

 

Στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι συνάδελφοι: 

1.   ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2.   ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3.   ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4.   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

5.   ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνδυασμοί Υποψηφίων Εκλογών 21ης/6/2018

Στις εκλογές της 21ης/6/2018 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας θα λάβουν μέρος οι ακόλουθοι συνδυασμοί υποψηφίων (μπορείτε να δείτε το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού επιλέγοντάς τον):

1.  Συνδυασμός ΡΑΕ – ΕΣΡ

2. Συνδυασμός Συνεργασίας Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ, Σωματείου ΕΕΠ Επιτροπής Ανταγωνισμού και Συλλόγου Εργαζομένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

3.  Συνδυασμός Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

4.  Συνδυασμός του Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων στην ΕΕΤΤ, του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΔΑΕ, του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ και του Συλλόγου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

5.  Συνδυασμός ΣΥΑΣΕΠ

6.  Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

19/6/2018: Τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΔΣ της Ομοσπονδίας

Σήμερα 19/6/2018, ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στις 21 Ιουνίου 2018

 

13-6-2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (ΟΕΑΑ) 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΕΑΑ  από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγη στη Γενική Συνέλευση της ΟΕΑΑ στις 22-5-2018.  

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Σωματείων – Μελών, όπως προέκυψαν από τις εκλογές της 12ης-6-2018 σε κάθε Πρωτοβάθμιο. Ο Πίνακας με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση.  

Τα Σωματεία – Μέλη της ΟΕΑΑ καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες (μεμονωμένα ψηφοδέλτια ή / και συνδυασμούς) για :  

1.                 Διοικητικό Συμβούλιο και 

2.                 Ελεγκτική Επιτροπή.  

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος από την Πέμπτη 14-6-2018 έως και την Τρίτη 19-6-2018 και ώρα 15.00, στα e-mails και των τριών μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής : d.drougkanis@asep.gr ; sfragoulopoulos@eett.gr ; e.gerakoulia@asep.gr   

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε μορφή pdf με βάση το υπόδειγμα υποβολής υποψηφιοτήτων που επισυνάπτεται στην παρούσα, έχουν συνημμένο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού (ή μεμονωμένο ψηφοδέλτιο υποψηφίου) και υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού. Το ψηφοδέλτιο υποβάλλεται και σε αρχείο .doc. Πρότυπο ψηφοδελτίου επισυνάπτεται επίσης στην παρούσα ανακοίνωση. 

Τα ψηφοδέλτια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΕΑΑ (www.oeaa.gr) στις 20-6-2018 για την ενημέρωση των αντιπροσώπων. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 824/23-5-2018 Εγκύκλιο, οι εκλογές θα διενεργηθούν την Πέμπτη 21-6-2018 και ώρες 09:00-13:00 στα Γραφεία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι. 

Οι εκλογές διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που ορίστηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΟΕΑΑ η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί στην αίθουσα των εκλογών κάλπη και τη σφραγίζει.  Οι ψηφοφόροι, αφού επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο από κάθε μεμονωμένο υποψήφιο ή συνδυασμό, λευκό ψηφοδέλτιο και φάκελο και αποσύρονται σε περίκλειστο ειδικό χώρο. Συμπληρώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων το σημείο του σταυρού (+). Έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν κατά μέγιστο εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή.  Στη συνέχεια ρίχνουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη και υπογράφουν στην κατάσταση εκλογέων.  

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αρχαιρεσιών που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα της ΟΕΑΑ.  

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

Δρουγκάνης Δημήτρης, τηλ : 2131319191, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Φραγκουλόπουλος Στράτος, τηλ : 210 6151083, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γερακούλια Ευτυχία, τηλ : 2131319117, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Συνημμένα: 

1.                 Πίνακας με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους από τις εκλογές της 12ης-6-2018 

2.                 Υπόδειγμα υποβολής υποψηφιοτήτων 

3.                 Πρότυπο ψηφοδέλτιο

 

 

      ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 12ης-6-2018

 

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΜΕΛΟΣ

1

ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ΑΔΑΕ

2

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

3

ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σωματείο Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

4

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

5

ΑΛΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ

6

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

7

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

8

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΛΙΑ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

9

ΒΟΥΡΟΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

10

ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ΑΔΑΕ

11

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ΑΔΑΕ

12

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

13

ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

14

ΓΕΡΑΚΟΥΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

15

ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

16

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

17

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

18

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ

19

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

20

ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

21

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

22

ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

23

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

24

ΔΡΟΥΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

25

ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

26

ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

27

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

28

ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

29

ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

30

ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

31

ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Σωματείο ΕΕΠ Επιτροπής Ανταγωνισμού

32

ΚΑΦΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σωματείο Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

33

ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

34

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

35

ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

36

ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

37

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΣΡ

38

ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

39

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

40

ΚΡΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

41

ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

42

ΛΑΖΑΡΟΓΓΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

43

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

44

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

45

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

46

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

47

ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

48

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

49

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ

50

ΜΠΙΛΙΑΡΔΗ ΡΟΔΟΠΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΣΡ

51

ΝΤΑΦΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

52

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

53

ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

54

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Σύλλογος Εργαζομένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

55

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

56

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

Σωματείο ΕΕΠ Επιτροπής Ανταγωνισμού

57

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

58

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ

59

ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

Σωματείο ΕΕΠ Επιτροπής Ανταγωνισμού

60

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

61

ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

62

ΣΟΛΟΜΩΝ ΛΟΥΣΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

63

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ΑΔΑΕ

64

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ

65

ΣΧΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σύλλογος Εργαζομένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

66

ΤΟΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ

67

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΙΩΣΗΦΙΝΑ

Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

68

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

69

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

70

ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

71

ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύλλογος Εργαζομένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

72

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

73

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

 

Προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 21ης-6-2018 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΕΑΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της από 13/6/2018 Ανακοίνωσής σας, σας υποβάλουμε την υποψηφιότητα του Σωματείου ……………………………………………………  για τις εκλογές της 21ης Ιουνίου 2018 της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι του Συνδυασμού μας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή είναι οι ακόλουθοι (βλέπε επισυναπτόμενο):  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1.    ………………. 

2.    ………………. 

3.    ……………….   

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1.    ………………. 

2.    ……………….  

    Με εκτίμηση,

Ο Εκπρόσωπος του Συνδυασμού

  

Συνημμένα:

 

1. Ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού

  

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ……………………………………………………… 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.    ………………. 

2.    ………………. 

3.    ……………….

  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.    ………………. 

2.    ……………….

 

Περισσότερα Άρθρα...