Στάση εργασίας 11/4/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/4/2023

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε μαζικά στη στάση εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία για την Τρίτη 11 Απριλίου 2023, από ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις διατάξεις, οι οποίες αφορούν τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Οι υπό συζήτηση νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές κινούνται συνολικά σε αρνητική κατεύθυνση. Τα ζητήματα που έχει θέσει η Ομοσπονδία μας δυστυχώς, όπως φαίνεται από το κατατεθέν νομοσχέδιο, δεν εισακούστηκαν.

Η Ομοσπονδία είχε θέσει στις συζητήσεις με τους αρμόδιους το ζήτημα της χορήγησης ειδικής πρόσθετης αμοιβής, το οποίο δυστυχώς δεν ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο. Φαίνεται ότι δεν υφίσταται η διάθεση της επίλυσης του ζητήματος της υποστελέχωσης και της διαρκούς διαρροής προσωπικού από τις Ανεξάρτητες Αρχές, που μπορεί να σταματήσει μόνο με την παροχή επαρκών οικονομικών κινήτρων για την αντιμετώπιση της καθήλωσης των μισθών εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Δεν φαίνεται να προβληματίζει το γεγονός ότι σειρά προκηρύξεων θέσεων στις Αρχές δεν προσελκύει καν τους επιτυχόντες για να αναλάβουν υπηρεσία και μένουν κενές θέσεις.

Ακόμα και η αρχική πρόβλεψη για την χορήγηση προσωπικής διαφοράς που γεφύρωνε την μισθολογική ανισότητα ανάμεσα σε νέο και παλιό προσωπικό, δεν υφίσταται στη ρύθμιση που έχει κατατεθεί στην Βουλή, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Η Ομοσπονδία είχε θέσει εξαρχής το συγκεκριμένο ζήτημα και είχε εκφραστεί θετικά στην αρχική εκδοχή που είχε συζητηθεί, επισημαίνοντας και την ανάγκη να επεκταθεί η χορήγησή της και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές. Εντούτοις, ακόμα και η ρύθμιση αυτή διαγράφηκε από το κατατεθέν νομοσχέδιο. Θεωρούμε επιβεβλημένο η ρύθμιση αυτή  να επανέλθει και να επεκταθεί και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές.

Οι διατάξεις του άρθρου 45 κάμπτουν πλήρως την ανεξαρτησία των διαδικασιών πρόσληψης, παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την ακεραιότητα και διαφάνεια του καθεστώτος προσλήψεων που θα υλοποιηθεί. Θεωρούμε ότι δεν γίνεται να εκτοπίζεται το ΑΣΕΠ και η διασφάλιση που προσφέρει στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών προσλήψεων. Οι υπάρχουσες διατάξεις για τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ, μπορούν να προσφέρουν την επιτάχυνση των προσλήψεων και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν την αξιοκρατία.

Το κίνητρο επίτευξης στόχων για τις Ανεξάρτητες Αρχές, που σημειωτέον οι σχετικές διατάξεις ανεξήγητα αποκλείουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές, διαμορφώνει κινδύνους ως προς την υλοποίηση της αποστολής τους. Η ύπαρξη ποσοτικών στόχων παραγνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου από τις Ανεξάρτητες Αρχές έργου, που είναι κατά βάση έργο ελέγχου συμμόρφωσης της διοίκησης με την αρχή της νομιμότητας, της εν γένει διασφάλισης των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων όσο και ο ρυθμιστικός της αγοράς ρόλος, δεν μπορούν να συνδέονται με ποσοτικούς στόχους. Επιπλέον, ακόμα και ο τρόπος που ορίζεται η κατανομή του κινήτρου επίτευξης στόχων, διαμορφώνει τον κίνδυνο μετατροπής των υπηρεσιών σε μια αρένα ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους υπαλλήλους, όπου τα μέλη του προσωπικού θα «συγκρούονται» αναμεταξύ τους για ένα πενιχρό επίδομα, επιδιώκοντας παράλληλα την εύνοια προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα το κατανέμουν κατά το δοκούν. Είναι επιτακτική η ανάγκη, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, της χορήγησης πρόσθετης αμοιβής στο προσωπικό όλων των αρχών, συνταγματικά κατοχυρωμένων ή μη.

Η διάταξη για τον περιορισμό των αποσπάσεων στην πραγματικότητα δεν υλοποιεί καν τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή τον περιορισμό της διαρροής υπαλλήλων. Η διαρκής εισαγωγή διαδικασιών «κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης», δεν θα περιοριστεί από αυτήν τη ρύθμιση. Τούτο εξάλλου είναι ενδεικτικό από την απόσυρση της αναφοράς σε αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμο. Αντίθετα, η κατατεθείσα διάταξη περιορίζει την κινητικότητα υπαλλήλων που δεν έχουν τη δυνατότητα ή/και τους διαύλους να προχωρήσουν σε απόσπαση «κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων».

H εισαγωγή δυνατότητας συγκρότησης συνεργείων ελέγχου, επιτροπών και ομάδων εργασίας και η αύξηση του ορίου των υπερωριών, δεν είναι κατανοητό γιατί δεν επεκτείνονται και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές. Ομοίως, δεν είναι κατανοητή η εμμονή του περιορισμού της συμμετοχής στα συνεργεία ελέγχου, επιτροπές και ομάδες εργασίας  σε  μόλις μέχρι και το δέκα τοις εκατό (10%) του προσωπικού των Αρχών.

Από το ΔΣ της ΟΕΑΑ

Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ 16/3/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/3/2023

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που αποφάσισε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2023, ώρα 11:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην ανακοίνωσή της (διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://adedy.gr/24vriapergia1632023/) αναφέρει τα εξής:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε την  κήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης για την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, ενώνοντας τη φωνή των δημοσίων υπαλλήλων με αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ:

  • να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος των Τεμπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους.
  • να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να σταματήσει να αντιμετωπίζεται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα συγκαλυφθεί.

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.»

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑΑ

 

Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 8/3/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

6/3/2023

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που αποφάσισε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2023, ώρα 12:30, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην ανακοίνωσή της (διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://adedy.gr/khryji24apergiawdhmosio/) αναφέρει τα εξής: 

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Πανδημοσιοϋπαλληλικής ΑΠΕΡΓΙΑΣ για την Τετάρτη, 8 του Μάρτη 2023, -μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία- για να απαιτήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό να μπει τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών.»

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑΑ 

 

23/2/2023 - Δελτίο Τύπου

 

Οι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στάση εργασίας από ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως. Το αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

(1)   Χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, τουλάχιστον στο ύψος που νομοθετήθηκε πρόσφατα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

(2)   Χορήγηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27, παρ. 1 του Ν.4354/2015 και στους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν ή προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται οποτεδήποτε μετά την έναρξη εφαρμογής του.

(3)   Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Άδειας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών κ. Διονύσης Λιναρδάτος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές στη σημερινή στάση εργασίας και στις παραστάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως  αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας για τη συνεχή συρρίκνωση των μισθών μας και προβάλλουν δυνατά τα δίκαια αιτήματά μας για αύξηση των απολαβών μας. Με το σημαντικό έργο που παράγουν καθημερινά και την αφοσίωσή τους στις Αρχές, οι εργαζόμενοι άξιζαν να διατύπωνε σήμερα το Προεδρείο της Ομοσπονδίας τα αιτήματά τους απευθείας στον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Ελπίζουμε οι συναντήσεις μαζί τους να γίνουν τις επόμενες ημέρες, πρωτίστως όμως ζητούμε την άμεση νομοθέτηση αυξήσεων στους μισθούς μας ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματα που προβάλαμε με τις σημερινές κινητοποιήσεις μας. Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.»  

Από την ΟΕΑΑ

22/2/2023 - Δελτίο Τύπου

H Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών έχει προκηρύξει στάση εργασίας στις Ανεξάρτητες Αρχές για την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 από ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, την ίδια ημέρα, 23/2/2023, στις 13:00 και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα, στις 14:00, με αίτημα τη χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων στους εργαζόμενους στις Αρχές.

Οι απολαβές παραμένουν καθηλωμένες από την 1.1.2016, οπότε τέθηκε σε ισχύ το «ενιαίο μισθολόγιο», μέχρι και σήμερα, όγδοος χρόνος εφαρμογής του. Η καθήλωση, απόρροια στρεβλώσεων του μισθολογίου, έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα πλαίσιο ανεπίκαιρων αμοιβών που δεν ικανοποιούν κανέναν, ούτε τους νέους ούτε τους παλαιούς εργαζόμενους στις Αρχές.

Σε πραγματικές τιμές οι απολαβές μέρα με τη μέρα συρρικνώνονται. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το 2022 διαμορφώθηκε σε 9,6%, ενώ για το 2021 ήταν 1,2%  και για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 5%.  Οι μηνιαίες δόσεις των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων δανεισμού. Επιπλέον, ενώ σε πολλά Υπουργεία, έχει χορηγηθεί και στους νέους εργαζόμενους η προσωπική διαφορά για να μην υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες μεταξύ νέων και παλιών εργαζομένων, εντούτοις, στις Ανεξάρτητες Αρχές δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη συνολική νομοθέτηση.

Είναι αξιοσημείωτες η συνεχώς αυξανόμενη ροή εξόδου από τις Αρχές προσοντούχων και με μεγάλη εμπειρία εργαζόμενων, καθώς βρίσκουν πολύ καλύτερες μισθολογικές απολαβές εκτός των Αρχών και η δυστοκία στην εύρεση νέων εργαζομένων ανάλογων προσόντων για τη στελέχωση των Αρχών.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται η συνεχής αύξηση, όλο και πιο απαιτητικών, αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις Ανεξάρτητες Αρχές, τις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι σε αυτές να συνεχίσουν να διεκπεραιώνουν με τον ίδιο υψηλό επαγγελματισμό και τη μεγάλη αποτελεσματικότητα που τους διακρίνει.

Παρά τις σχετικές επισημάνσεις μας, δεν έχει αποκατασταθεί η συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές ούτε έχουν διαμορφωθεί μισθολογικά κίνητρα για να κρατήσουν οι Αρχές τους εργαζόμενους τους και να προσελκύσουν νέους, ούτε έχουν εξαλειφθεί οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων και παλιών εργαζομένων στις Αρχές, νομοθετώντας τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς και στους νέους. Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν συμπεριλήφθηκαν καν στις διατάξεις για τη χορήγηση του  Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του πρόσφατου Ν. 4940/2022.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση την άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

(1)  Χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, τουλάχιστον στο ύψος που νομοθετήθηκε πρόσφατα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

(2)   Χορήγηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27, παρ. 1 του Ν.4354/2015 και στους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν ή προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται οποτεδήποτε μετά την έναρξη εφαρμογής του.

(3)   Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Άδειας.

Από το ΔΣ της ΟΕΑΑ

Περισσότερα Άρθρα...