17-5-2016: Συγκρότηση νέου ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που προέκυψε από τις εκλογές της 12ης Μαΐου 2016, κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Μαΐου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος                                                     :           Λιναρδάτος Διονύσιος (Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ)

Αντιπρόεδρος                                               :           Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ)

Γενική Γραμματέας                                       :           Γρηγορίου Μαρία (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ)

Ταμίας                                                           :           Καλογερόπουλος Γεώργιος (Σύλλογος Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ)

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας               :           Αντωνοπούλου Φωτεινή (Σύλλογος Εργαζομένων ΡΑΕ)

Έφορος Εσόδων                                           :           Γαβριελάτος Κωνσταντίνος (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΔΑΕ)

Ειδικός Γραμματέας Οργάνωσης                  :           Ζούπας Χρήστος (Σύλλογος Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ)

Ειδικός Γραμματέας Τύπου

και Δημοσίων Σχέσεων                                  :           Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος (Σύλλογος Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ)

Ειδική Γραμματέας Σχέσεων

με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις                  :           Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα (Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ) 

 

Αποτελέσματα εκλογών 12ης Μαΐου 2016

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 12ης Μαΐου 2016 έχουν ως εξής:

Ψήφισαν : 69

Έγκυρα : 69

Άκυρα   : 0

Λευκά   : 0

 

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους:

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ : 23

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ : 8

Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ: 7

Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ: 7

 

Οι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι:

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ : 3 έδρες

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ : 1 έδρα

Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ: 1 έδρα

 

Η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης ανά συνδυασμό έχει ως εξής: 

1. Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης : 20

Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα : 16

Γρηγορίου Μαρία : 15

Παπαϊωάννου Σοφία : 12

Λοντόρφος Γεώργιος : 6

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Τσενεκίδης Κωνσταντίνος : 16

Σολομών Λούση : 15

 

2. Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλογερόπουλος Γεώργιος : 8

Κρίγγου Μαρία : 6

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Ηλιοπούλου Αγγελική : 8

 

3. Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λιναρδάτος Διονύσιος : 8

Καρίμαλης Γρηγόριος : 2

Καλογερόπουλος Νικόλαος : 1

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Κολυβάς Γεώργιος : 7

 

4. Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γαβριελάτος Κωνσταντίνος: 8

Μπουγά Χαριτωμένη : 7

Μπαφούτσου Γεωργία : 6

Νικολή Αντωνία: 5

 

5. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος : 8

Τσακιρίδου Ευμορφία-Ιωσηφίνα : 6

Παρασκευά Στυλιανή : 4

Καρβέλλη Καλλιόπη : 2

 

6. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνοπούλου Φωτεινή : 7

Μπιλιαρδή Ροδόπη : 6

Μεταλληνός Σπυρίδων : 5

Κοντοπούλου Αικατερίνη : 3

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Βουρούκου Χριστίνα : 3

 

7. Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ζούπας Χρήστος : 7

Καφίρης Κωνσταντίνος: 6

Καρράς Εμμανουήλ : 4

Μπιρουράκης Γεώργιος : 4

Αϊδίνης Κωνσταντίνος : 3

Καρδάκης Χαρίδημος : 2

 

Με βάση τα ανωτέρω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι:                   

1. Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης

2. Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα

3. Γρηγορίου Μαρία

4. Καλογερόπουλος Γεώργιος

5. Λιναρδάτος Διονύσιος

6. Γαβριελάτος Κωνσταντίνος

7. Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος

8. Αντωνοπούλου Φωτεινή

9. Ζούπας Χρήστος

 

Αναπληρωματικοί εκλέγονται οι λοιποί κατά σειρά αριθμού ψήφων εκάστου συνδυασμού. Σημειώνεται ότι μεταξύ των ισοψηφισάντων Εμμανουήλ Καρρά και Μπιρουράκη Γεωργίου του Συνδυασμού Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ, κατόπιν κλήρωσης προηγείται ο Εμμανουήλ Καρράς.

 

Επίσης, στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:   

1. Τσενεκίδης Κωνσταντίνος

2. Σολομών Λούση

3. Ηλιοπούλου Αγγελική

4. Κολυβάς Γεώργιος

5. Βουρούκου Χριστίνα 

 

  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψηφιότητες εκλογών 12ης/5/2016

 

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της 12ης Μαΐου 2016 είναι οι ακόλουθοι:

1. Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

2. Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

3. Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

4. Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»

5. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ

6. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

7. Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές της 12ης/5/2016

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (ΟΕΑΑ)

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΕΑΑ  από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγη στη Γενική Συνέλευση της ΟΕΑΑ στις 23-3-2016.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Σωματείων – Μελών, όπως προέκυψαν από τις εκλογές της 20ης-4-2016 σε κάθε Πρωτοβάθμιο. Σχετικός Πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση. 

Τα Σωματεία – Μέλη της ΟΕΑΑ καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες (μεμονωμένα ψηφοδέλτια ή / και συνδυασμούς) για : 

1.                 Διοικητικό Συμβούλιο και

2.                 Ελεγκτική Επιτροπή. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος από 4-5-2016 έως και 10-5-2016 και ώρα 15.00, με τους ακόλουθους τρόπους : 

1.                  Ανεπισήμως στο e-mail  : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2.                  Επισήμως στο fax 210 6151039 (παρακαλείσθε να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία προ της αποστολής στα τηλ. 210 6151024 ή 210 6151138). 

Επισυνάπτονται υπόδειγμα υποβολής υποψηφιοτήτων και πρότυπο ψηφοδελτίου για μεμονωμένα ψηφοδέλτια ή / και συνδυασμούς στην παρούσα ανακοίνωση για τη διευκόλυνσή σας.

Τα ψηφοδέλτια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΕΑΑ (www.oeaa.gr) το απόγευμα της 10ης-5-2016 για την ενημέρωση των αντιπροσώπων. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθ. Πρωτ. 615/24-3-2016 Εγκύκλιο, οι εκλογές θα διενεργηθούν στις 12ης-5-2016 και ώρες 09.00-13.00 στα Γραφεία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι.

Οι εκλογές διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που θα οριστεί από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος που έχει ήδη υποβληθεί. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΟΕΑΑ η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί στην αίθουσα των εκλογών κάλπη και τη σφραγίζει.  Οι ψηφοφόροι, αφού επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο από κάθε μεμονωμένο υποψήφιο ή συνδυασμό, λευκό ψηφοδέλτιο και φάκελο και αποσύρονται σε περίκλειστο ειδικό χώρο. Συμπληρώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων το σημείο του +.  Στη συνέχεια ρίχνουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη και υπογράφουν στην κατάσταση εκλογέων. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αρχαιρεσιών που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα της ΟΕΑΑ.

  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Χαρτοματσίδου Μαρία

τηλ : 210 6151024, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γερακούλια Ευτυχία

τηλ : 213 1319144, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διαμαντόπουλος Νικόλαος

τηλ : 213 1319163, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 6-7/5/2016

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχει στη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 6-7/5/2016.

Περισσότερα Άρθρα...