Αποτελέσματα εκλογών 12ης Μαΐου 2016

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 12ης Μαΐου 2016 έχουν ως εξής:

Ψήφισαν : 69

Έγκυρα : 69

Άκυρα   : 0

Λευκά   : 0

 

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους:

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ : 23

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ : 8

Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ: 7

Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ: 7

 

Οι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι:

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ : 3 έδρες

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ : 1 έδρα

Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ: 1 έδρα

 

Η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης ανά συνδυασμό έχει ως εξής: 

1. Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης : 20

Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα : 16

Γρηγορίου Μαρία : 15

Παπαϊωάννου Σοφία : 12

Λοντόρφος Γεώργιος : 6

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Τσενεκίδης Κωνσταντίνος : 16

Σολομών Λούση : 15

 

2. Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλογερόπουλος Γεώργιος : 8

Κρίγγου Μαρία : 6

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Ηλιοπούλου Αγγελική : 8

 

3. Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λιναρδάτος Διονύσιος : 8

Καρίμαλης Γρηγόριος : 2

Καλογερόπουλος Νικόλαος : 1

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Κολυβάς Γεώργιος : 7

 

4. Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γαβριελάτος Κωνσταντίνος: 8

Μπουγά Χαριτωμένη : 7

Μπαφούτσου Γεωργία : 6

Νικολή Αντωνία: 5

 

5. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος : 8

Τσακιρίδου Ευμορφία-Ιωσηφίνα : 6

Παρασκευά Στυλιανή : 4

Καρβέλλη Καλλιόπη : 2

 

6. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνοπούλου Φωτεινή : 7

Μπιλιαρδή Ροδόπη : 6

Μεταλληνός Σπυρίδων : 5

Κοντοπούλου Αικατερίνη : 3

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Βουρούκου Χριστίνα : 3

 

7. Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ζούπας Χρήστος : 7

Καφίρης Κωνσταντίνος: 6

Καρράς Εμμανουήλ : 4

Μπιρουράκης Γεώργιος : 4

Αϊδίνης Κωνσταντίνος : 3

Καρδάκης Χαρίδημος : 2

 

Με βάση τα ανωτέρω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι:                   

1. Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης

2. Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα

3. Γρηγορίου Μαρία

4. Καλογερόπουλος Γεώργιος

5. Λιναρδάτος Διονύσιος

6. Γαβριελάτος Κωνσταντίνος

7. Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος

8. Αντωνοπούλου Φωτεινή

9. Ζούπας Χρήστος

 

Αναπληρωματικοί εκλέγονται οι λοιποί κατά σειρά αριθμού ψήφων εκάστου συνδυασμού. Σημειώνεται ότι μεταξύ των ισοψηφισάντων Εμμανουήλ Καρρά και Μπιρουράκη Γεωργίου του Συνδυασμού Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ, κατόπιν κλήρωσης προηγείται ο Εμμανουήλ Καρράς.

 

Επίσης, στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:   

1. Τσενεκίδης Κωνσταντίνος

2. Σολομών Λούση

3. Ηλιοπούλου Αγγελική

4. Κολυβάς Γεώργιος

5. Βουρούκου Χριστίνα 

 

  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψηφιότητες εκλογών 12ης/5/2016

 

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της 12ης Μαΐου 2016 είναι οι ακόλουθοι:

1. Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

2. Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

3. Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

4. Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»

5. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ

6. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

7. Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές της 12ης/5/2016

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (ΟΕΑΑ)

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΕΑΑ  από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγη στη Γενική Συνέλευση της ΟΕΑΑ στις 23-3-2016.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Σωματείων – Μελών, όπως προέκυψαν από τις εκλογές της 20ης-4-2016 σε κάθε Πρωτοβάθμιο. Σχετικός Πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση. 

Τα Σωματεία – Μέλη της ΟΕΑΑ καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητες (μεμονωμένα ψηφοδέλτια ή / και συνδυασμούς) για : 

1.                 Διοικητικό Συμβούλιο και

2.                 Ελεγκτική Επιτροπή. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος από 4-5-2016 έως και 10-5-2016 και ώρα 15.00, με τους ακόλουθους τρόπους : 

1.                  Ανεπισήμως στο e-mail  : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2.                  Επισήμως στο fax 210 6151039 (παρακαλείσθε να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία προ της αποστολής στα τηλ. 210 6151024 ή 210 6151138). 

Επισυνάπτονται υπόδειγμα υποβολής υποψηφιοτήτων και πρότυπο ψηφοδελτίου για μεμονωμένα ψηφοδέλτια ή / και συνδυασμούς στην παρούσα ανακοίνωση για τη διευκόλυνσή σας.

Τα ψηφοδέλτια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΕΑΑ (www.oeaa.gr) το απόγευμα της 10ης-5-2016 για την ενημέρωση των αντιπροσώπων. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθ. Πρωτ. 615/24-3-2016 Εγκύκλιο, οι εκλογές θα διενεργηθούν στις 12ης-5-2016 και ώρες 09.00-13.00 στα Γραφεία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι.

Οι εκλογές διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που θα οριστεί από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος που έχει ήδη υποβληθεί. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΟΕΑΑ η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί στην αίθουσα των εκλογών κάλπη και τη σφραγίζει.  Οι ψηφοφόροι, αφού επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο από κάθε μεμονωμένο υποψήφιο ή συνδυασμό, λευκό ψηφοδέλτιο και φάκελο και αποσύρονται σε περίκλειστο ειδικό χώρο. Συμπληρώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων το σημείο του +.  Στη συνέχεια ρίχνουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη και υπογράφουν στην κατάσταση εκλογέων. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αρχαιρεσιών που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα της ΟΕΑΑ.

  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Χαρτοματσίδου Μαρία

τηλ : 210 6151024, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γερακούλια Ευτυχία

τηλ : 213 1319144, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διαμαντόπουλος Νικόλαος

τηλ : 213 1319163, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 6-7/5/2016

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχει στη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 6-7/5/2016.

Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ της 7ης Απριλίου 2016

 

Το ΔΣ της ΟΕΑΑ αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/4/2016.

Η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και καλούμε τους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές σε μαζική συμμετοχή στην Απεργιακή Συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Στη σχετική Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ προβάλλονται, μεταξύ άλλων, τα εξής :

«Στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου μαζί με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους  αγρότες, τους  επιστήμονες,  τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, εκφράσαμε την αντίθεσή μας στις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, δείξαμε ότι με την ενότητα και τον παλλαϊκό ξεσηκωμό μπορούμε να νικήσουμε,  μπορούμε να αναγκάσουμε την Κυβέρνηση να αποσύρει το αντιασφαλιστικό της έκτρωμα.

Τα μέτρα-σφαγείο  που προτείνουν δεν συνιστούν  «μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση» αλλά τμήμα των δεσμεύσεων του τρίτου μνημονίου που ψήφισε και εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την περικοπή  των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους της χώρας.

Η βίαιη μνημονιακή, νεοφιλελεύθερη «μεταρρύθμιση» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  συνεχίζει  την πολιτική λιτότητας των Κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ., έρχεται να προστεθεί στους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους (Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά, Λοβέρδου-Κουτρουμάνη κ.λπ.), στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια (ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας), στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους καθώς και νέες μειώσεις σε παροχές και συντάξεις για  όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών. Ήδη αποφάσισαν τη νέα περικοπή (κατά 32,5%) του μερίσματος του ΜΤΠΥ

Παράλληλα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο η Κυβέρνηση προωθεί  νέες σημαντικές  αυξήσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους  για να εξασφαλίσει την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το 2016 και το 2017. Τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό μαζί με την υπερφορολόγηση των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων, των αυταπασχολουμένων,  των αγροτών κλπ,  φτωχοποιούν  και εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και στέλνουν τη νεολαία στην ξενιτιά.

Στις «διαπραγματεύσεις» το κουαρτέτο των δανειστών θέτει το δίλημμα «είτε απελευθερώνεται η πώληση όλων των κόκκινων δανείων στα funds είτε θα βρεθείτε προ του κινδύνου κουρέματος των καταθέσεων» και η Κυβέρνηση υποχωρεί ατάκτως.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους σε όλο το Δημόσιο να συμμετέχουν και πάλι μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση κλιμακώνοντας τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών

                                       Η Γενική Γραμματέας                                          Ο  Πρόεδρος

Αγγελική Ηλιοπούλου                                                Γεώργιος Καββαδάς

 

Περισσότερα Άρθρα...