1η Επιστημονική Ημερίδα

Η ΟΕΑΑ διοργανώνει στις 18 Φεβρουαρίου  2011, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας  Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ) την 1η Επιστημονική Ημερίδα της Ομοσπονδίας μας με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές (Α.Α.)  στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» .

 

Στόχος της  επιστημονικής ημερίδας είναι να παράσχει ένα ανοικτό βήμα για γόνιμο διάλογο όπου θα συζητηθούν οι κατάλληλες συνταγματικές, οικονομικές, ρυθμιστικές ελεγκτικές και διαδραστικές διαστάσεις του ρόλου τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Για το σκοπό αυτό η ΟΕΑΑ θα προσκαλέσει μία πλειάδα διακεκριμένων προσωπικοτήτων  που εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, την Πολιτεία, τις Ρυθμιστικές αρχές, την Ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και παράγοντες των αγορών που ρυθμίζονται και ελέγχονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας θα έχει τις ακόλουθες τρεις βασικές ενότητες:

Ενότητα 1: «Πόσο ανεξάρτητες είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές: Ζητήματα συνταγματικής κατοχύρωσης, οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας»

Ενότητα 2: «Ρυθμίζονται οι Ρυθμιστές; Μηχανισμοί ελέγχου και όρια του πεδίου δράσης των Ανεξάρτητων Αρχών»

Ενότητα 3: «Μετέωρο ή τολμηρό βήμα για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Κοινές επιδιώξεις και προοπτικές ενίσχυσης της διάδρασης / συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζομένους, τα συλλογικά όργανα και τις διοικήσεις»