Αποτελέσματα Εκλογών 28ης/11/2023

Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών που διεξήχθησαν στις 28/11/2023 βρέθηκαν …99.… ψηφοδέλτια εκ των οποίων έγκυρα …99…..  και άκυρα-λευκά …0….

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των συνδυασμών και των υποψηφίων για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή προέκυψε ότι έλαβε ο καθένας ψήφους, όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: Έλαβε ψήφους …12…..

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΚΟΥΡΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …10……

ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …9……

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έλαβε ψήφους: …6……

ΤΡΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έλαβε ψήφους: …6……

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ – ΙΩΣΗΦΙΝΑ έλαβε ψήφους: …12……

ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …10……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 

 

2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ έλαβε ψήφους: …11…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …11…

ΛΙΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε ψήφους: …3…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ έλαβε ψήφους: …11…

 

3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣτΠ,  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ και  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΠΠ έλαβε ψήφους: …10…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …4…

ΒΟΡΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ έλαβε ψήφους: …8…

ΓΚΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έλαβε ψήφους: …5…

ΚΑΦΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …7…

ΠΙΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ έλαβε ψήφους: …9…

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …2……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ έλαβε ψήφους: …6…

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έλαβε ψήφους: …5…

 

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΔΑΕ & ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΕΠ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΕΕΠΕΑ) έλαβε ψήφους: …12…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …8…

ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ έλαβε ψήφους: …10…   

ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ έλαβε ψήφους: …2…

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …6…

ΜΠΙΛΙΑΡΔΗ ΡΟΔΟΠΗ έλαβε ψήφους: …12…

ΜΠΟΥΓΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ έλαβε ψήφους: …4…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …10…

 

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ έλαβε ψήφους: …10…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …3…

ΒΡΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έλαβε ψήφους: …6…

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ έλαβε ψήφους: …7…

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …5…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ έλαβε ψήφους: …7…

 

6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ έλαβε ψήφους: …11…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …6…

ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …11…

ΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ έλαβε ψήφους: …3…

ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε ψήφους: …2…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-

 

7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έλαβε ψήφους: …22…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΡΟΥΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε ψήφους: …18…

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έλαβε ψήφους: …19…

ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …13…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έλαβε ψήφους: …15…

ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έλαβε ψήφους: …16…

ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ έλαβε ψήφους: …13…

 

8. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΑΕ έλαβε ψήφους: …11…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΑΝΟΣ ΓEΩΡΓIΟΣ έλαβε ψήφους: …4…

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έλαβε ψήφους: …8…

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ψήφους: …7…

ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έλαβε ψήφους: …0…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-

 

Α. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα οι έδρες που καταλαμβάνει στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κάθε υποψήφιος Συνδυασμός έχει ως εξής: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣτΠ,  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ και  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΠΠ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΔΑΕ & ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΕΠ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΕΕΠΕΑ): έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: έδρες …2…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΑΕ: έδρες …1… 

Με βάση τα πιο πάνω αποτέλεσμα εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά πλειοψηφίας στους συνδυασμούς τους οι πιο κάτω: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 

1.     ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ       

2.     ΔΡΟΥΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.     ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΙΩΣΗΦΙΝΑ

4.     ΜΠΙΛΙΑΡΔΗ ΡΟΔΟΠΗ

5.     ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.     ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

7.     ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

8.     ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9.     ΠΙΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 

1.     ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2.     -

3.     ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ*

4.     ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

5.     ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6.     ΦΟΥΡΝΑΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7.     ΛΙΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8.     ΒΡΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

9.     ΒΟΡΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

*Ανάμεσα στους υποψηφίους ΓΚΟΥΡΛΟΥΜΕΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ που ισοψήφισαν πραγματοποιήθηκε κλήρωση με βάση την οποία κληρώθηκε η ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ. 

Β. Εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα οι έδρες που καταλαμβάνει στην 5μελή Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κάθε υποψήφιος Συνδυασμός έχει ως εξής: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣτΠ,  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ και  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΠΠ*: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΔΑΕ & ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΕΠ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΕΕΠΕΑ): έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ*: έδρες …0…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: έδρες …2… 

*Ανάμεσα στους υποψηφίους συνδυασμούς «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» και «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣτΠ,  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ και  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΠΠ» που ισοψήφισαν πραγματοποιήθηκε κλήρωση, με βάση την οποία την έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή κατέλαβε ο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣτΠ,  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ και  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΠΠ». 

Με βάση τα πιο πάνω αποτέλεσμα εκλέχθηκαν στην Ελεγκτική Επιτροπή κατά σειρά πλειοψηφίας στους συνδυασμούς τους οι πιο κάτω: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 

1.     ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2.     ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3.     ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4.     ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

5.     ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1.     ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

2.     -

3.     -

4.     -

5.     ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ