Συμμετοχή της Ο.Ε.Α.Α. στη κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (14-5-2009)

 

 

Από την προσυγκέντρωση

 

 

Από την προσυγκέντρωση

 

 

Από την πορεία

 

 

Από την πορεία