Νέο μέλος

 
Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών το Σύλλογο Υπαλλήλων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ο οποίος, κατόπιν σχετικής αίτησής του, είναι πλέον μέλος της Ο.Ε.Α.Α., σύμφωνα με Απόφαση ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 15ης -7-2009.

Συμμετοχή της Ο.Ε.Α.Α. στη κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (14-5-2009)

 

 

Από την προσυγκέντρωση

 

 

Από την προσυγκέντρωση

 

 

Από την πορεία

 

 

Από την πορεία