Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

H Ομοσπονδία έχει προβεί στη σύναψη Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με την ασφαλιστική Εταιρεία Interamerican. Με την προσπάθειά της αυτή προσπαθεί να συμβάλλει όσο μπορεί περισσότερο στη στήριξη των εργαζομένων που εκπροσωπεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής), η οποία δυστυχώς υποβαθμίζεται συνεχώς.

Όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές έχουν δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα ασφάλισης, με την έγκριση της ασφαλιστικής Εταιρείας. Προκειμένου να εγκριθεί το δικαίωμα ασφάλισης απαιτείται η υποβολή αίτησης συμμετοχής και δήλωσης κατάστασης υγείας.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να απευθύνονται στον ασφαλιστή κ. Βενέτη Γεώργιο, τηλ. 697 44 56 103 ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που προέρχονται από το πρωτοβάθμιο σωματείο τους.

Έγγραφα που αφορούν το Ασφαλιστήριο:

Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Όροι και παροχές

Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο - Πρόσθετη Πράξη 2019 

Αίτηση συμμετοχής

Δήλωση κατάστασης υγείας

Ορισμός Δικαιούχων

Ενημερωτικό Έντυπο 2019-2020

Διευκρινίσεις για τη νοσοκομειακή κάλυψη 2019-2020

Ενημερωτικό Έντυπο 2018-2019 

Παροχές Ευρωκλινικής