Γεραρής Χρίστος

Είναι γεννημένος το 1938.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1961). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι (1978-1979).

Πάρεδρος (1963), Εισηγητής(1973), Σύμβουλος (1982), Αντιπρόεδρος(1997) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας (1999-2005). Μέλος και μετέπειτα Πρόεδρος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (άρθρο 100 του Συντάγματος). Δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-1992). Κατείχε τη θέση του δικαστή ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και σχολιασμούς, κυρίως για ζητήματα Κοινοτικού Δικαίου.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων και είναι σήμερα Πρόεδρος του Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου και μέλος της εκδοτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού Ευρωπολιτεία.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχει διατελέσεις Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Διακιωμάτων.