Μενουδάκος Κωνσταντίνος

 

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2001 έως το 2012 και πρόεδρος του Ε΄ τμήματος του Δικαστηρίου κατά την περίοδο 2003 - 2012.  Άσκησε καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας από τις 17 Μαΐου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο