Κονδύλης Βασίλειος

Προπτυχιακές σπουδές στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση Διπλώματος Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο Παρίσι Ι, Πάνθεο-Σορβόννη.

Διδακτορικές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Παρίσι Ι, υπό την εποπτεία του Καθηγητή Georges Dupuis, με θέμα διατριβής «Le principe de neutralité dans la Fonction Publique», Παρίσι, L.G.D.J., 1994, στη σειρά «Bibliothèque de droit public», τόμος 168 (560 + XXXVIII σ.)

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 είναι Επίκουρος Καθηγητής  Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Τομέας Δημοσίου Δικαίου).

 

Από τον Ιανουάριο του 2015, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Πυρηνικής Ενέργειας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.).

 

Από τον Ιανουάριο του 2012 είναι μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

 

Από τον Ιανουάριο του 2004 είναι Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

Από τις 20-3-1995 έως τις 6-10-2000 διετέλεσε Εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ ήδη ΔΕΕ).

 

Έχει δημοσιεύσει, εκτός της διδακτορικής του διατριβής (στη γαλλική γλώσσα), δύο μονογραφίες (στην ελληνική) και μία μονογραφία (στην αγγλική).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα, μελέτες, βιβλιοκρισίες-βιβλιοπαρουσιάσεις, σχόλια αποφάσεων ελληνικών, σε διάφορα ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά ή έχουν συμπεριληφθεί σε τιμητικούς τόμους.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο