Χριστοδουλοπούλου Αναστασία

Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής

Βουλευτής Επικρατείας

Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος)

 

  • Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
  • Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
  • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
  • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο