Παπαπαύλου Γεώργιος

Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 24 χρόνια (1985-2008), υπεύθυνος για την πολιτική των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου. Επικεφαλής της μονάδας «Υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου εργασίας ΙΙ» της DG Information Society and Media της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Ως το Μάιο του 2004 ήταν επικεφαλής της μονάδας για τις υπηρεσίες τις σχετικές με το Διαδίκτυο, με καθήκοντα στους τομείς του καθορισμού ονομάτων και διευθύνσεων στο Διαδίκτυο και του ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Συμμετείχε στη συγγραφή της Οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (1995),της Ανακοίνωσης σχετικά με το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (1996), του σχεδίου Κανονισμού σχετικά με όνομα χώρου με κατάληξη .EU της ΕΕ (Δεκέμβριος 2000), της Ανακοίνωσης σχετικά με τη διαχείριση του Διαδικτύου (Μάρτιος 2000) και της Ανακοίνωσης σχετικά με το Έγκλημα με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ιανουάριος 2001). Έχει συγγράψει την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις πληροφορίες του δημοσίου τομέα (Ιανουάριος 1999) και την Απόφαση Πλαισίου εργασίας σχετικά με τις Επιθέσεις κατά των Πληροφοριακών Συστημάτων (Ιανουάριος 2002).  

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (2009-2013).

Από 1/1/2011 Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Σίφνου. 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο