Μαυρομούστακου Ήβη

Mavromoustakou_Ivi

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Συνταγματικών Θεσμών και Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι, όπου υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Δημόσιο Δίκαιο (Doctorat d’État, Paris 2). Δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΔΑ, κ.ά. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα. Ήταν και είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, συνεργάτης επιστημονικών περιοδικών κ.ά. Έχει σειρά δημοσιεύσεων στα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της, τα οποία βρίσκονται στα πεδία της ανάλυσης των συνταγματικών και διοικητικών θεσμών, της συνταγματικής ιστορίας, των ανεξάρτητων αρχών και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο της με τίτλο «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης. Μία Συγκριτική & Ευρωπαϊκή Προσέγγιση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013.