Ράικος Γ. Δημήτριος

Εφέτης Δ.Δ.,

Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-1-1959 και εισήλθε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1976, από την οποία αποφοίτησε στις 7-5-1981 με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (9 1/8).
Από το έτος 1987 είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κλάδου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ 10»)
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια London School of Economics and Political Science (LSE) και Middlesex University, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Στις 7-12-1999, αφού υπέστη την καθορισμένη από το νόμο δοκιμασία, αναγορεύεται διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».
 
ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
Στις 9-8-1983 διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στις  20-3-1985 Πάρεδρος των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Στις 18-12-1996 προάγεται στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και τον Μάϊο του 2000 στο βαθμό του Εφέτη, με τον οποίο υπηρέτησε μέχρι 21-11-2013 στο χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Κατά το χρονικό διάστημα από 4-3-2000 μέχρι 4-3-2002 διετέλεσε Προϊστάμενος (Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, μετά την εκλογή του στη θέση αυτή στις σχετικές εκλογές της 4-3-2000.
Κατά τη διετία από 19-5-2006 έως 19-5-2008 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών με έδρα τη Γερμανία (Association of European Administrative Judges), μετά από εκλογή του στις σχετικές αρχαιρεσίες (19-5-2006) στη Βουδαπέστη, στη γενική συνέλευση της ίδιας Ένωσης.
Εξάλλου, από το έτος 2001 περιλαμβάνεται μεταξύ των διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Περαιτέρω, από το έτος 2005, οπότε εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και από 6/2013 (ΦΕΚ Γ΄1371/27-11-2013) Αναπληρωτής Καθηγητής, μέχρι σήμερα υπηρετεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπό την ιδιότητα αυτή με γνωστικό αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο. Διδάσκει: «Διοικητικό Δίκαιο», «Διοικητική Δικονομία», «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», «Δίκαιο Δημόσιας Τάξης», και «Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο».
Με το από 8 Φεβρουαρίου 2013 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄169/13-2-2013), μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της Διοικητικής Δικαιοσύνης,  αποσπάται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  για δύο έτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στελέχωση της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του εν λόγω Υπουργείου, με αντικείμενο την υποβοήθηση του νομοπαρασκευαστικού έργου και την αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά στην εφαρμογή του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Με την από 27-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στις 4-12-2013 (ΦΕΚ 601/4-12-2013 τεύχος ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα), μετά από την από 10-10-2013 έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων και την υπ.αριθμ.30/1-11-2013 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζεται Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με πενταετή θητεία από 4-12-2013.
 
 
ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 
1. Υπήρξε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστρία, για την εκπόνηση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) περί καταπολεμήσεως της διαφθοράς (Ad Hoc Committee for the Negotiation of the United Nations Convention against Corruption), που  έλαβε χώρα στη Βιέννη κατά τα έτη 2002-2003. Με την ιδιότητα αυτή, και ενόψει της αναλήψεως της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το 1ο  εξάμηνο του έτους 2003, συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, αφενός μεν στις Συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ad  Hoc Committee της Γενικής Συνελεύσεως του Ο.Η.Ε (Plenary Sessions) για τη συζήτηση των κατ’ ιδίαν διατάξεων (άρθρα 1 έως 85) της προαναφερόμενης Σύμβασης, αφετέρου δε στο Προεδρείο για το Συντονισμό (Coordination Meetings) των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τέταρτη, πέμπτη και έκτη Σύνοδο.
 
2. Συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας στο πρόγραμμα Octapus Interface 2003: Focus on specialized anti-corruption services, που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο κατά το χρονικό διάστημα από 5-7 Νοεμβρίου 2003, στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επεξεργασία, μελέτη και σύνταξη σχεδίων νόμων.
Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια με εργασίες και παρεμβάσεις.
 
1.Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και Επιστημονικός Συνεργάτης σε νομικά περιοδικά, όπως είναι η Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.), η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ),  Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ) κλπ.
2.Από το έτος 2005 μέχρι σήμερα είναι  έχει παράσχει γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα διοικητικού δικαίου προς τη Νομική Υπηρεσία του ΔΠΘ.