Λάγαρης Γιώργος

Lagaris_Giorgos

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.
Είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου διεθνών σπουδών και υποψήφιος διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου.
Έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος ανωνύμων εταιριών και ως εξωτερικός συνεργάτης ελληνικών και ξένων τραπεζών σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και
ποινικού δικαίου.
Το 1998 επελέγη για εξάμηνη εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας) σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας, όπου και δημοσίευσε σχετική μελέτη.
Από το Δεκέμβριο του 2001 μέχρι το Μάρτιο του 2004 διετέλεσε ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κατά τη θητεία του στο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία και ψήφιση του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις», όπου περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας καθώς και του νομικού πλαισίου και την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΚ (Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων). Συμμετείχε κατά τη διάρκειά της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 2003 – Ιούνιος 2003) ως εθνικός εκπρόσωπος στην «Ομάδα Ενέργεια», όπου εξετάστηκε η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποθέματα ασφάλειας πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και ως εθνικός εκπρόσωπος στο forum για τη δημιουργία της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήταν μέλος επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας του Γ΄ ΚΠΣ καθώς και αξιολόγησης προτάσεων αξιοποίησης και διαχείρισης υδάτινων πόρων και αναδιαμόρφωσης της λατομικής νομοθεσίας.
Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ενεργειακού Δικαίου, μέλος του καταλόγου Διαιτητών του ν. 4001/2011 ενώ έχει συμμετάσχει σε σχετικά σεμινάρια και ημερίδες φορέων σε Ελλάδα και εξωτερικό (Florence School of Regulation, Energy Community Secretariat, IENE, TEE).
Από το Νοέμβριο του 2010 είναι μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη διετία 2013 - 2014.