Παπασταματίου Παναγιώτης

Papastamatiou_Panagiotis

 

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με Διδακτορικές Σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και την Ενεργειακή Πολιτική και μεταπτυχιακά μαθήματα στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στο παρελθόν εργάστηκε ως σύμβουλος για το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς επίσης και για τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, όπου ήταν και Πρόεδρος από το   2010 – 2013.