Πέτρος Τσαντίλας

 

Tsantilas_Petros

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ είναι:

- Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διδάκτωρ Κοινωνικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre.

- Αναπλ. Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

- Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, το δίκαιο της υγείας, το εργατικό και συνδικαλιστικό δίκαιο.

- Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.