Δελτίο Τύπου Συλλόγου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ) 9-1-2023

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (νυν ΕΑΔΗΣΥ)

Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233

Τηλ. 6971799437 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)

O Σύλλογος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ)

Καταγγέλλει

την απαράδεκτη πρακτική της κατ’ ελάχιστο αξιοποίησης των Ειδικών Επιστημόνων της ΕΑΔΗΣΥ στο καθαυτό αντικείμενό τους, με αναπόφευκτη συνέπεια τον ελλιπή έλεγχο - κατ’ουσίαν - της συντριπτικής πλειοψηφίας των προδικαστικών προσφυγών.

Συγκεκριμένα, μία εκ των βασικών αρμοδιοτήτων της νεοσύστατης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) – η οποία έχει προκύψει μετά τη συγχώνευση των δύο ανεξαρτήτων Αρχών, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ www.aepp-procurement.gr) και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ www.eaadhsy.gr)  είναι η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών, οι οποίες προηγούνται της σύναψης των συμβάσεων δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η ΑΕΠΠ προβλέφθηκε στον Ν.4412/2016, στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία αφορά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών, όταν σε αυτές εμπεριέχονται τεχνικά ζητήματα, είναι απαραίτητος ο κατ’ουσίαν έλεγχος από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΕΑΔΗΣΥ, το οποίο μελετά και αξιολογεί εμπεριστατωμένα τα υπόψη ζητήματα.

Το επιστημονικό αυτό προσωπικό απαρτίζουν Eιδικοί Eπιστήμονες της ΕΑΔΗΣΥ, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Νομικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί Πληροφορικής κ.ά., αρκετοί από τους οποίους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και οι οποίοι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 57/2017 Άρθρο 7, Παρ. 1) απασχολούνται στο καθαυτό αντικείμενό τους, ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι γνώσεις τους κατά την εξέταση των προσφυγών.

Μολαταύτα, η νυν Πρόεδρος της ΕΑΔΗΣΥ κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου τοποθετεί αυτά τα στελέχη σε αλλότριες θέσεις, όπως διοικητικής φύσεως, αναθέτοντάς τους καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, συνεχίζοντας έτσι μία πρακτική που ακολουθήθηκε από όλους τους προκατόχους της, αρχής γενομένης από το 2018.

Η ως άνω πρακτική, ούτε συνάδει με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ούτε εναρμονίζεται με τις σχετικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου (4η /10.03.2022 Συνεδρίαση / Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ”Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”»), σύμφωνα με τις οποίες, η άσκηση αλλότριων καθηκόντων από τους Ειδικούς Επιστήμονες συνιστά κακομεταχείριση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Σύλλογος διερωτάται εντόνως και καλεί τη Διοίκηση της ΕΑΔΗΣΥ να απαντήσει γιατί τελικώς ακολουθεί την ανωτέρω πρακτική, όταν πέραν των όσων αναφέρθηκαν, δεν αντικατοπτρίζεται μέσω αυτής ούτε στο ελάχιστο ο ολοένα και περισσότερο βαρύνων ρόλος της ΕΑΔΗΣΥ στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων, καθώς αρκετές προδικαστικές προσφυγές που αφορούν στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της απασχόλησης, των ιδιωτικών επενδύσεων, εφεξής θα εξετάζονται από την ΕΑΔΗΣΥ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

09.01.2023 - Σύλλογος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ)

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο