Στάση εργασίας στις Ανεξάρτητες Αρχές την Πέμπτη 23/2/2023 από ώρα 12:00 έως λήξη ωραρίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/2/2023

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε μαζικά στη στάση εργασίας της Ομοσπονδίας την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, από ώρα 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνει :

α) στο Υπουργείο Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, στις 13:00 και

β) στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα, στις 14:00,

 με αίτημα τη χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων στους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Οι απολαβές των εργαζομένων στις Αρχές παραμένουν καθηλωμένες από την 1.1.2016, οπότε τέθηκε σε ισχύ με τον Ν.4354/2015 το «ενιαίο μισθολόγιο», μέχρι και σήμερα, όγδοος χρόνος εφαρμογής του. Η καθήλωση, απόρροια στρεβλώσεων του μισθολογίου, έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα πλαίσιο ανεπίκαιρων αμοιβών που δεν ικανοποιούν κανέναν, ούτε τους νέους ούτε τους παλαιούς εργαζόμενους στις Αρχές.

Οι απολαβές των εργαζομένων στις Αρχές μέρα με τη μέρα συρρικνώνονται. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το 2022 διαμορφώθηκε σε 9,6%, ενώ για το 2021 ήταν 1,2%  και για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 5%.  Παράλληλα, οι μηνιαίες δόσεις των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων δανεισμού. Επιπλέον, ενώ σε πολλά Υπουργεία, έχει χορηγηθεί και στους νέους εργαζόμενους η προσωπική διαφορά για να μην υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες μεταξύ νέων και παλιών εργαζομένων, εντούτοις, στις Ανεξάρτητες Αρχές δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη συνολική νομοθέτηση.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι αφενός η συνεχώς αυξανόμενη ροή εξόδου από τις Αρχές προσοντούχων και με μεγάλη εμπειρία εργαζόμενων καθώς βρίσκουν πολύ καλύτερες μισθολογικές απολαβές εκτός των Αρχών και αφετέρου η δυστοκία στην εύρεση νέων εργαζομένων ανάλογων προσόντων για τη στελέχωση των Αρχών.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται η συνεχής αύξηση, όλο και πιο απαιτητικών, αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις Ανεξάρτητες Αρχές, τις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι σε αυτές να συνεχίσουν να διεκπεραιώνουν με τον ίδιο υψηλό επαγγελματισμό και τη μεγάλη αποτελεσματικότητα που τους διακρίνει.

Παρά τις σχετικές επισημάνσεις μας προς την Κυβέρνηση κατά την τελευταία τετραετία, δεν έχει αποκατασταθεί η συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές ούτε έχουν διαμορφωθεί μισθολογικά κίνητρα για να κρατήσουν οι Αρχές τους εργαζόμενους τους και να προσελκύσουν νέους, ούτε έχουν εξαλειφθεί οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων και παλιών εργαζομένων στις Αρχές, νομοθετώντας τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς και στους νέους. Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν συμπεριλήφθηκαν καν στις διατάξεις για τη χορήγηση του  Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του άρθρου 25 του Ν. 4940/2022.

Η πρόσφατη έκδοση της υπ’ αριθ. 114919/29-11-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6134/Β/2022) για τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το πρώτο έμπρακτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκεί αφού καλύπτει μικρό μέρος μόνο των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Με βάση τα ανωτέρω, ζητάμε την, χωρίς καθυστέρηση, υιοθέτηση και νομοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

(1) Χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, τουλάχιστον στο ύψος που νομοθετήθηκε πρόσφατα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

(2) Χορήγηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27, παρ. 1 του Ν.4354/2015 και στους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν ή προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται οποτεδήποτε μετά την έναρξη εφαρμογής του.

(3)   Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Άδειας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών

 

Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας

 

Διονύσιος Λιναρδ;aτος           Μαρία Γρηγορίου