Εγγραφή της ΟEAA στη δύναμη της ΑΔΕΔΥ

Tο Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή του στις 17 Οκτωβρίου 2022, ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών για εγγραφή της στη δύναμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.