16η Τακτική ΓΣ της Ομοσπονδίας στις 12/10/2022

Οι αντιπρόσωποι των πρωτοβαθμίων μελών της Ομοσπονδίας καλούνται να συμμετέχουν στην 16η Τακτική Γενική Συνέλευσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα τους γνωστοποιηθεί από τα πρωτοβάθμια τους.