15η Τακτική ΓΣ της Ομοσπονδίας στις 12/4/2022

 

Οι αντιπρόσωποι των πρωτοβαθμίων μελών της Ομοσπονδίας καλούνται να συμμετέχουν στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12-4-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα τους γνωστοποιηθεί από τα πρωτοβάθμια τους.