Εκλογές ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής στις 2 Νοεμβρίου 2021

Oι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, ώρα 9:30 - 13:00, στα γραφεία της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), οδός Ιερού Λόχου 3, στο Μαρούσι.

Ημερομηνία

Εκλογές

Τόπος

Υπεύθυνος εκλογών

Τρίτη 2/11/2021

ώρα 09:30-13:00

Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας

Γραφεία ΑΔΑΕ, Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 Τα πρωτοβάθμια-μέλη της Ομοσπονδίας των οποίων οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών ανάδειξης των αντιπροσώπων τους και το σχετικό Πρακτικό στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καλούνται να το πράξουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση. Σε περίπτωση που πρωτοβάθμιο δεν θα αποστείλει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία αυτή τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών ανάδειξης των αντιπροσώπων του, τότε οι αντιπρόσωποι του δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στις εκλογές της 2ας/11/2021. 

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος από την Πέμπτη 21-10-2021 έως και την Τρίτη 26-10-2021, σύμφωνα με Ανακοίνωση που θα εκδώσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, θα ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα διαφυλάξουν την προστασία της υγείας των αντιπροσώπων των πρωτοβαθμίων που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της 2ας/11/2021. Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ø   Η προσέλευση αντιπροσώπου στην ψηφοφορία θα γίνεται υπό τους ίδιους όρους που διέπουν τη φυσική παρουσία του στην εργασία του. Έτσι, κάθε αντιπρόσωπος πρωτοβαθμίου θα πρέπει για να ψηφίσει να έχει μαζί του πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό αποτέλεσμα από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου της τελευταίας εβδομάδας με τη μέθοδο PCR ή rapid test, με δική του δαπάνη. 

Ø    Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, οι ώρες προσέλευσης των αντιπροσώπων των πρωτοβαθμίων για να ψηφίσουν στις 2/11/2021, θα είναι ξεχωριστές ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους ως εξής: 

α. Οι αντιπρόσωποι των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Α έως Δ προσέρχονται για να ψηφίσουν στο διάστημα από 9:30 έως 10:30. 

β. Οι αντιπρόσωποι των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Ε έως Λ προσέρχονται για να ψηφίσουν στο διάστημα από 10:30 έως 11:30. 

γ. Οι αντιπρόσωποι των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Μ έως Π προσέρχονται για να ψηφίσουν στο διάστημα από 11:30 έως 12:15. 

δ. Οι αντιπρόσωποι των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Ρ έως Ω προσέρχονται για να ψηφίσουν στο διάστημα από 12:15 έως 13:00. 

Ø    Η προσέλευση των αντιπροσώπων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πρέπει να γίνεται τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ τους. 

Ø      Πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι συνάδελφοι εκλογείς όσο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.