Στήριξη Απεργιακής Κινητοποίησης ΣΥΠΕΕΕΠ στις 11-12/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΕΕΠ θα πραγματοποιήσουν τετράωρες στάσεις εργασίας την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, από ώρα 10:00 έως 14:00, με αίτημα την άμεση επίλυση των ακόλουθων ζητημάτων που χρόνια διεκδικούν:

Ø  Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κατ΄ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 93 του ν. 4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους (Α 133) για το ελεγκτικό προσωπικό που διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Ε.Ε.Ε.Π..

Ø  Την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών μετάταξης.

Ø  Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα διενέργειας κατά παρέκκλιση αποσπάσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της Αρχής.

Ø  Τη θέσπιση κανονιστικής διάταξης για την επέκταση της καταβολής της προσωπικής διαφοράς στο προσωπικό που υπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Ε.Ε.Ε.Π., κατ΄ αναλογία των αντίστοιχων διατάξεων για το προσωπικό που υπηρετεί, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, σε φορείς ή Ανεξάρτητες Αρχές υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.

Τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στην ΕΕΕΠ είναι και δικά μας αιτήματα και αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής και στην εξασφάλιση της συνταγματικής επιταγής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη των πρωτοβάθμιων σωματείων που είναι μέλη της, να ενισχύσουν την κινητοποίηση με την παρουσία τους στην έδρα της ΕΕΕΠ την Τετάρτη 11/12/2019 στις 10:00 το πρωί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑΑ