Νέο Μέλος στην Ομοσπονδία ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έγινε το 12ο Μέλος της Ομοσπονδίας, κατόπιν της αποδοχής της αίτησής του για εγγραφή, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 17-4-2019.