Νέο Μέλος στην Ομοσπονδία ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έγινε το 12ο Μέλος της Ομοσπονδίας, κατόπιν της αποδοχής της αίτησής του για εγγραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 17-4-2019.