Αποτελέσματα Εκλογών 21ης Ιουνίου 2018

Οι ψήφοι των συνδυασμών και των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κατά τις εκλογές της 21ης Ιουνίου 2018 έχουν ως εξής: 

1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΕΠ  : Έλαβε ψήφους …24…….. 

Υποψήφιοι για το ΔΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …23……

ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε ψήφους: …23……

ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ έλαβε ψήφους: …18……

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ έλαβε ψήφους: …4……

Υποψήφιοι για Ελεγκτική Επιτροπή 

ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …12……

ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ έλαβε ψήφους: …11……

ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έλαβε ψήφους: …16…… 

2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΔΑΕ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ έλαβε ψήφους: …16……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …7……

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …12……

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε ψήφους: …6……

ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έλαβε ψήφους: …5……

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …14……

ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …1……

ΣΟΛΟΜΩΝ ΛΟΥΣΗ  έλαβε ψήφους: …9……

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …3……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έλαβε ψήφους: …9…… 

3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΑΕ-ΕΣΡ έλαβε ψήφους: …9……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ έλαβε ψήφους: …9……

ΒΟΥΡΟΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ έλαβε ψήφους: …5……

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …3……

ΜΠΙΛΙΑΡΔΗ ΡΟΔΟΠΗ έλαβε ψήφους: …7……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ έλαβε ψήφους: …7…… 

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έλαβε ψήφους: …8……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …5……

ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ έλαβε ψήφους: …7……

ΚΑΦΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …8……

ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ έλαβε ψήφους: …4……

ΣΧΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έλαβε ψήφους: …3……

ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …6……

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ έλαβε ψήφους: …7……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …7……

ΚΡΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ έλαβε ψήφους: …2……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …6…… 

6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΔΠΧ έλαβε ψήφους: …7……

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έλαβε ψήφους: …4……

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους: …7……

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ψήφους: …2……

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ – ΙΩΣΗΦΙΝΑ έλαβε ψήφους: …7……

 

Οι έδρες που καταλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κάθε συνδυασμός έχει ως εξής: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΕΠ  : έδρες …3…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΔΑΕ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …2…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΑΕ-ΕΣΡ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΔΠΧ, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΔΠΧ: έδρες …1…

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι ακόλουθοι συνάδελφοι : 

1.   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

2.   ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

3.   ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

4.   ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

5.   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

7.   ΚΑΦΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8.   ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

9.   ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

Παρατήρηση: Ανάμεσα στους υποψηφίους Γιαννικόπουλο Κωνσταντίνο και Τσακιρίδου Ευμορφία-Ιωσηφίνα που ισοψήφισαν, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με βάση την οποία αναδείχθηκε τακτικό μέλος του ΔΣ ο κύριος Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος.

  

Οι έδρες που καταλαμβάνει στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κάθε Συνδυασμός έχει ως εξής: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΕΠ  : έδρες …2…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΔΑΕ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΑΕ-ΕΣΡ : έδρες …1…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΤΤ : έδρες …1…

 

Στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι συνάδελφοι: 

1.   ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2.   ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3.   ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4.   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

5.   ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ