12 Ιουνίου 2018: Εκλογές αντιπροσώπων

Σήμερα 12/6/2018 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Οι εκλογές διεξάγονται στο διάστημα 9:00 -13:00 στην έδρα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου που είναι μέλος της Ομοσπονδίας.