6/6/2018 : Τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αντιπροσώπων

Σήμερα 6/6/2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των πρωτοβαθμίων συλλόγων στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πρέπει να απευθυνθούν στην Περιφερειακή Εφορευτκή Επιτροπή του Συλλόγου τους.