Εκλογές αντιπροσώπων στη ΓΣ και ΔΣ της ΟΕΑΑ 2018

Το χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών και νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας έχει ως ακολούθως :

Ημερομηνία

Εκλογές

Τόπος

Υπεύθυνος εκλογών

Τρίτη 12/6/2018

ώρα 09:00-13:00

Για ανάδειξη των αντιπροσώπων (εκλεκτόρων) των Πρωτοβάθμιων

Έδρα εκάστου πρωτοβάθμιου σωματείου

Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές

Πέμπτη 21/6/2018

ώρα 09:00-13:00

Για ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής  της ΟΕΑΑ

Γραφεία ΑΔΑΕ, Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 Δεδομένου ότι η ημερομηνία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων είναι η Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, καθορίζεται χρονοδιάγραμμα ενεργειών ως εξής:

i)                    Έκδοση ανακοίνωσης από τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές για υποβολή υποψηφιοτήτων την Πέμπτη 31-5-2018.

ii)                  Ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η Τετάρτη 6-6-2018.

iii)                Ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται η Πέμπτη 7-6-2018. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων (π.χ. έλλειψη υποψηφιοτήτων), ενημέρωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για το γεγονός.

iv)                Διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων από όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία την Τρίτη 12-6-2018.

 Η εγκύκλιος για τη διεξαγωγή των εκλογών υπάρχει διαθέσιμη εδώ.