Νέο Μέλος της Oμοσπονδίας ο Σύλλογος Εργαζομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών τον Σύλλογο Εργαζομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΣΕΕΑ). Ο ΣΕΕΑ έγινε το 11ο Μέλος της Ομοσπονδίας, κατόπιν αίτησής του για εγγραφή σε αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 2-11-2017.