Συναντήσεις με Προέδρους Αρχών

Αθήνα, 2/2/2017

Κύκλο συναντήσεων με τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά για τις προτάσεις της σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ανεξάρτητες Αρχές και να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις Αρχές. Οι προτάσεις αυτές της Ομοσπονδίας έχουν υποβληθεί στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον σκοπό αυτό.

Κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε διαδοχικά με:

α) τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κ. Νικόλαο Μπουλαξή,

β) τον  Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κ. Ιωάννη Καραβοκύρη και τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Διονύσιο Λασκαράτο

γ) τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο,

δ) τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χρήστο Ζαμπίρα και τον Αντιπρόεδρο της ΑΔΑΕ κ. Μιχαήλ Σακκά και

ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο. 

Ο κύκλος των συναντήσεων που θα επιδιώξει να έχει η Ομοσπονδία με τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών θα συνεχιστεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.