Απόψεις Ομοσπονδίας για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Αθήνα 7/12/2016

Τις απόψεις της επί του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» παρουσίασε  η Ομοσπονδία στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Η Ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Δημήτρη Γάκη, συμμετείχε στην ακρόαση των φορέων που η Επιτροπή πραγματοποίησε στις 23/11/2016, ώρα 10:00,  κατά τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του εν λόγω σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Ομοσπονδία εξέφρασε τη συμφωνία της με την εισαγωγή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σε εθελοντική βάση καθώς θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση και ορθολογικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις Ανεξάρτητες Αρχές και θα προωθήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζομένων. Παράλληλα, υπέβαλε προτάσεις για τροποποιήσεις στις διατάξεις του νομοσχεδίου που θα φέρουν βελτιώσεις στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Τις προτάσεις αυτές η Ομοσπονδία είχε υποβάλλει και με επιστολές της στις 22/11/2016 στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Όλγα Γεροβασίλη, στον Πρόεδρο της  Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής κ. Αντώνη Συρίγο και στους Εισηγητές του νομοσχεδίου κα. Μαρία Θελερίτη και κ. Γεώργιο Γεωργαντά.

Το video από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#ddf80753-7ebf-4386-8a58-a6c800ae41e5 (βλπ ιδίως το 116ο και το 199ο λεπτό).