Αποτελέσματα εκλογών 12ης Μαΐου 2016

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 12ης Μαΐου 2016 έχουν ως εξής:

Ψήφισαν : 69

Έγκυρα : 69

Άκυρα   : 0

Λευκά   : 0

 

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους:

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ : 23

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ : 8

Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ: 8

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ: 7

Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ: 7

 

Οι έδρες που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι:

Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ : 3 έδρες

Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ : 1 έδρα

Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ: 1 έδρα

Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ: 1 έδρα

 

Η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης ανά συνδυασμό έχει ως εξής: 

1. Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης : 20

Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα : 16

Γρηγορίου Μαρία : 15

Παπαϊωάννου Σοφία : 12

Λοντόρφος Γεώργιος : 6

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Τσενεκίδης Κωνσταντίνος : 16

Σολομών Λούση : 15

 

2. Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλογερόπουλος Γεώργιος : 8

Κρίγγου Μαρία : 6

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Ηλιοπούλου Αγγελική : 8

 

3. Συνδυασμός Συλλόγου Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λιναρδάτος Διονύσιος : 8

Καρίμαλης Γρηγόριος : 2

Καλογερόπουλος Νικόλαος : 1

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Κολυβάς Γεώργιος : 7

 

4. Συνδυασμός «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων ΑΔΑΕ & ΕΑ»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γαβριελάτος Κωνσταντίνος: 8

Μπουγά Χαριτωμένη : 7

Μπαφούτσου Γεωργία : 6

Νικολή Αντωνία: 5

 

5. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΕΑΑΔΗΣΥ και Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού ΑΠΔΠΧ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος : 8

Τσακιρίδου Ευμορφία-Ιωσηφίνα : 6

Παρασκευά Στυλιανή : 4

Καρβέλλη Καλλιόπη : 2

 

6. Συνδυασμός Συλλόγου Εργαζομένων ΡΑΕ και Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΣΡ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνοπούλου Φωτεινή : 7

Μπιλιαρδή Ροδόπη : 6

Μεταλληνός Σπυρίδων : 5

Κοντοπούλου Αικατερίνη : 3

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Βουρούκου Χριστίνα : 3

 

7. Συνδυασμός Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ζούπας Χρήστος : 7

Καφίρης Κωνσταντίνος: 6

Καρράς Εμμανουήλ : 4

Μπιρουράκης Γεώργιος : 4

Αϊδίνης Κωνσταντίνος : 3

Καρδάκης Χαρίδημος : 2

 

Με βάση τα ανωτέρω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι:                   

1. Δελλαγραμμάτικας Ιωάννης

2. Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα

3. Γρηγορίου Μαρία

4. Καλογερόπουλος Γεώργιος

5. Λιναρδάτος Διονύσιος

6. Γαβριελάτος Κωνσταντίνος

7. Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος

8. Αντωνοπούλου Φωτεινή

9. Ζούπας Χρήστος

 

Αναπληρωματικοί εκλέγονται οι λοιποί κατά σειρά αριθμού ψήφων εκάστου συνδυασμού. Σημειώνεται ότι μεταξύ των ισοψηφισάντων Εμμανουήλ Καρρά και Μπιρουράκη Γεωργίου του Συνδυασμού Συνεργασίας Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ, Σωματείου Τακτικών Υπαλλήλων ΕΕΤΤ και Σωματείου Εργαζομένων ΑΠΔΠΧ, κατόπιν κλήρωσης προηγείται ο Εμμανουήλ Καρράς.

 

Επίσης, στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:   

1. Τσενεκίδης Κωνσταντίνος

2. Σολομών Λούση

3. Ηλιοπούλου Αγγελική

4. Κολυβάς Γεώργιος

5. Βουρούκου Χριστίνα 

 

  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή