Αντώνιος Σκυλλάκος

 

SKYLLAKOS_ANTONIS 

Προσωπικά Στοιχεία

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης:   Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 15.1.1949.
Οικογενειακή Κατάσταση:    Έγγαμος με τη Βασιλική. Έχει δύο γιους, τον Ηλία και τον Χρήστο.
Επάγγελμα:  Δικηγόρος.
Σπουδές:  Νομικά.
Ξένες γλώσσες:  Αγγλική, Γαλλική.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Από το 1989 Βουλευτής, υπήρξε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και γραμματέας της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε..

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Μέλος του Κ.Κ.Ε. από το 1974 και της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. από το 1982 έως το 2009.

Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος)

* Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
* Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
* Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής
* Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής