Γεώργιος Βέης

Veis_Giorgos

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεώργιος Βέης

1951 : Πήρε το δίπλωμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π.

1955 – 1958 : Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με υποτροφία του ΙΚΥ, στη Σορβόννη και την Ecole Nationale des Sciences Geographiques, και συνέχεια στο Institute of Geodesy Photogrammetry and Cartography του Ohio State University των Η.Π.Α. όπου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα (Ph.D) στην περιοχή της Γεωδαισίας.

1958 – 1979 : Consultant στο Smithsonian Astrophysical Observatory (μετά Harvard Smithsonian Center for Astrophysics) και Research Associate στο Harvard College Observatory.

1959 – 1997 : Καθηγητής στην έδρα της Ανώτερης Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας.

                           Έχει χρηματίσει
                           Πρόεδρος της Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους

                           Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

                           Πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και

                           Πρόεδρος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας.

Το 1994 Ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης.(ΕΤΗ Zurich)

Το 2003 Εξελέγη μέλος της Academia  Europaea (Section Earth and Cosmic Sciences).

1994 – 1999 : Σύμβουλος του ΑΣΕΠ

1999 – 2003 : Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ.

2003 - …… : Πρόεδρος του ΑΣΕΠ.
       

Στον ακαδημαϊκό χώρο ο Γεώργιος Βέης είναι ένας από τους περισσότερο διακριθέντες καθηγητές του ΕΜΠ για περίπου 40 χρόνια.

Έχει οργανώσει και διδάξει στο Πολυτεχνείο, στους φοιτητές της Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών, αλλά και στους φοιτητές των σχολών Πολιτικών Μηχανικών,  Αρχιτεκτόνων και Μεταλλειολόγων Μηχανικών.

 Έχει επιβλέψει περίπου 100 διπλωματικές εργασίες και 25 διδακτορικές διατριβές.  Αρκετοί πρώην μαθητές του είναι σήμερα καθηγητές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Σε αναγνώριση της προσφοράς του στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο και τη Σχολή του, η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε στις 14.11.2000 και ονόμασε το νέο κτήριο της Σχολής σε Κτήριο Γεωργίου Βέη.

 Ο Γεώργιος Βέης είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Ένωσης (IUGG) και της Διεθνούς Επιτροπής Ερευνών του Διαστήματος.

Τα τελευταία χρόνια και μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, ασχολείται με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κυρίως ως υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή όλων των πανελληνίων διαγωνισμών για επιλογή προσωπικού διαφόρων βαθμίδων για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Εκπαιδευτικούς, που γίνονται από το 1996 με νέες μεθόδους.

Από τον Απρίλιο του 2003 οπότε επελέγη, από την Διάσκεψη των Προέδρων  της Βουλής των Ελλήνων Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, έχει επί πλέον την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργίας της Ανεξάρτητες αυτής Αρχής.