Θεόδωρος Φορτσάκης

FortsakisTheo_09a

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954.

Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διοικητικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο).

Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, Αναπληρωτής Πρόεδρος 2007-2009).

Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009-2010, 2010-20011)

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (Δικηγόρος από το 1981).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο PANTHEON-SORBONNE PARIS 1 (Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο, 2003-συνεχίζεται).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο PARIS 2 (Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο, 2009-2010, 2010-2011).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο PAUL CEZANNE AIX-ΜΑRCEILLE III (Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο, 2002-2003, 2006-2007).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, οργανώσεων κτλ. Πολλών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Είναι-διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος διαφόρων νομοπαρασκευαστικών / επιστημονικών επιτροπών για ζητήματα δημοσίου δικαίου (διοικητικού δικαίου, δικαίου της ενέργειας, εμπορικών σημάτων, φορολογικού κτλ.).

Συγγραφέας πολλών βιβλίων στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, μεγάλου αριθμού επιστημονικών άρθρων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Εισηγητής σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων επιστημονικών συνεδρίων.

Υπεύθυνος της έκδοσης ετησίων συστηματικών συλλογών της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη).

Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (2009-συνεχίζεται)

Μέλος (αναπληρωματικό) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2003-2006).

Μέλος (αναπληρωματικό) της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2000-2003).

Εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα Διοικητικού Δικαίου (Στρασβούργο-Γαλλία, 1998-2004).


Σπουδές: Πανεπιστήμιο του Nancy II (DEUG), Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο), Πανεπιστήμιο Pantheon-Assas/ Paris II (DEA Δημοσίου Δικαίου και Dοctorat d'Etat στο δίκαιο).

Εξειδίκευση: Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ιδιωτικοποιήσεις, Διαιτησία.

Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Διακρίσεις: Chevalier de l'Ordre des Palmes academiques (Γαλλία).
Άρχοντας Δικαιοφύλακας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.