Σωκράτης Κάτσικας

Katsikas_Sokratis

 

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας (Διπ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, M.S. Electrical & Computer Engineering, Δρ Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής) γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960. Ελαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1982, το Master of Science in Electrical & Computer Engineering από το University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ, το 1984 και το Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχ/κού Η/Υ & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1987.

Εργάστηκε ως διδάσκων και ερευνητής στο University of Massachusetts at Amherst, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, στο University of La Verne (Athens Campus) και στα Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Αθήνας. Την περίοδο 1990 – 2007 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διετέλεσε Πρύτανης (2003-2006), Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997-2003), Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (1997-1998 και 2000), Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (2003-2006) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (1997 – 2005). Από τον Μάιο 2007 είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου είναι και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνο-οικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Συστημάτων.

Εχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης, ως ερευνητής, ως επιστημονικός διευθυντής, και ως διευθυντής προγράμματος στη γνωστική περιοχή της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 150 τεχνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός του.

Χρημάτισε Πρόεδρος του Working Group 11.4 on Network Security της IFIP (International Federation for Information Processing), Πρόεδρος της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της Ε.Π.Υ. (Eλληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής), Γραμματέας της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Αξιοπιστία και την Ποιότητα του Λογισμικού της Ε.Π.Υ., είναι μέλος του Special Interest Group on Information Security της CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), μέλος του Working Group 4 on Information Security and Privacy της ΙΜΙΑ (International Medical Informatics Association), μέλος του Working Group 3 on Information Security and Privacy της Τεχνικής Επιτροπής 251 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτυποποίησης (CEN) και εμπειρογνώμονας – μέλος ομάδων εργασίας του European Network and Information Security Agency (ENISA).

Είναι, επίσης, μέλος του IEEE (Institute of Electrical & Electronic Engineers), της ACM (Association for Computing Machinery), της Ε.Π.Υ. (Μέλος του Δ.Σ. 1994-1997, Αντιπρόεδρος 1996-1997), του Τ.Ε.Ε και μέλος του Δ.Σ. του e-ΤΕΕ από το 2006. Συμπεριλαμβάνεται στο Who's Who in the World και στο Who’s Who in Science and Engineering και είναι μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ν. Υόρκης (New York Academy of Sciences) από το 1992.

Κατά την περίοδο 1997-2004 ήταν μέλος πολλών συμβουλευτικών επιτροπών Υπουργείων και προήδρευε της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Πληροφορική του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (2000-2002) και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Πληροφορική του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2002-2004), ενώ ήταν μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Πληροφορική του Υπουργείου Παιδείας (2000-2004). Την περίοδο 2004-2007 ήταν Εθνικός Εμπειρογνώμονας της Ελλάδας για τα οριζόντια θέματα που αφορούσαν στο σύνολο του 1ου Ειδικού Προγράμματος και στις Ειδικές Δραστηριότητες του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Την περίοδο 2006-2008 ήταν μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Από το 2006 είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association – EUA) και Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος του Προγράμματος «Άνθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Ιούνιο 2008 είναι μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Είναι παντρεμένος με την Άννα Παπασταμοπούλου και έχει δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Ελισάβετ.